Czas i koszty dostawy

Czas realizacji zamówienia

1. Przez czas realizacji należy rozumieć czas od kiedy Klient wpłacił zaliczkę lub całość należności (przy płatności z góry) na rachunek bankowy Sprzedającego do czasu dostarczenia towaru na wskazany adres przez Klienta lub odbioru osobistego w biurze Sklepu Grupa Design, przy ul. Dąbrówki 10, 40-081 Katowice.

2. W przypadku płatności kurierowi podczas odbioru przedmiotu za czas realizacji będziemy rozumieć czas złożenia zamówienia przez Klienta do momentu dostarczenia towaru na wskazany adres.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych. W przypadku odbioru osobistego Strony wspólnie ustalają termin odbioru przedmiotu aukcji z Magazynu Sklepu.

4. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innej przyczyny, w tym także jeżeli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidywanym na realizacje zamówienia, Sklep informuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć pod wpływem działania czynników niezależnych od Sklepu np. okres wzmożonego handlu /np. okres świąteczny/, braki produkcyjne zakładów, klęski żywiołowe itp. Zamówienie na kilka towarów o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, a czas realizacji jest liczony od ostatniego z zamówień, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. W przypadku anulowania przez Sprzedawcę zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

 

Dostawa i odbiór

1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru.

2. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie klienta lub telefonicznie zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Grupa Design zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o którym mowa w ust. 1. Jednocześnie na adres e-mailowy lub telefoniczny zostanie wskazany przewidywany termin realizacji zamówienia.

3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub drogą mailową z przedstawicielami Sklepu Grupa Design zgodnie z przedstawionymi na portalu internetowym danymi teleadresowymi.

4. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo znaczeniu.

5. Sklep Grupa Design zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl